Stratejik Plan

 

Üniversitemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’dyayımlanan 7141 sayılı Kanunla, herhangi bir üniversiteden bölünme/ekleme olmaksızın kurulmuş, 27.12.2018 tarihinde Rektör atamasının yapılması ile akademik ve idari birimler oluşturularak faaliyetlerine başlamışr. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 24.04.2019 tarih ve 1581 sayılı yazısı ile Üniversitemizin stratejik planının 2022-2026 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması, taslak stratejik planın 30.04.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bağlamada, Üniversitemiz Stratejik plan çalışmaları Üniversitemiz Rektörünün sahiplenmesi ve desteğile başlatılmış olup ilgili süreçler devam etmektedir.